Årets Håll Sverige Rent-kommun

Hässleholm klättrar

2017 års Vi Håller Rent-kampanj i Hässleholm avslutades med en stor Skräpfest på Hässleholmsgården.


Förebygga och motverka nedskräpning

Hässleholms kommun är medlem i stiftelsen Håll Sverige Rent som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpning. Håll Sverige Rent utser sedan 2011 Årets Håll Sverige Rent-kommun. Utmärkelsen går till den kommun som toppar Håll Sverige Rents kommunindex som utgörs av flera olika faktorer som rör engagemang och insatser mot nedskräpning. Poängen baseras bland annat på antalet skräpplockare och antalet skolor och förskolor med Grön Flagg.


Hässleholm klättrar

I år klättrar Hässleholm över 20 platser på listan, från plats 75 till plats 53. Så kul!

Med gemensamma krafter kan vi nästa år komma ännu högre.


Tack för allt engagemang under året!