Förbättrad service på våra återvinningscentraler

Tryckimpregnerat trä

Nu kan du som privatkund lämna tryckimpregnerat trä på alla våra återvinningscentraler. Efter önskemål från våra kunder har vi utökat mottagandet på våra ÅVCer så att även Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vinslöv kan ta emot tryckimpregnerat trä.


Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä (till exempel från utemöbler, staket och altaner) klassas som farligt avfall och måste lämnas till specialförbränning så att skadliga ämnen kan renas på ett miljömässigt sätt. 


Så fungerar det

Som privatperson med renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun kan du lämna upp till ett personbilssläp på ÅVC i Vankiva. Övriga återvinningscentraler tar emot max 0,5 m³ (max 2 m långa brädor).

Större mängder tas emot på Vankiva ÅVC mot en avgift.

Du som har företag, lantbruk eller annan verksamhet kan mot en grundavgift lämna upp till 3 m³ tryckimpregnerat trä på Vankiva ÅVC och 0,5 m³  och max 2 m långa brädor på övriga återvinningscentraler. Större mängder lämnas mot en avgift via vågkontoret på Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva.

För att kontakta Hässleholms Kretsloppscenter:
Telefon: 0451-26 66 00
E-post: hkc@hassleholm.se

Varmt välkommen!