Fjärrvärme till Sjörröd

Nu närmar det sig startdags för utbyggnaden av fjärrvärmenätet till Sjörröd!

Planeringen kring att bygga ut fjärrvärmenätet till Sjörröd har pågått i flera år. Hässleholm Miljö har som mål att kunna erbjuda fjärrvärme till så många kommuninvånare som möjligt och detta är ett steg i den riktningen. Att bygga ut fjärrvärmenätet till ett nytt område är en komplex fråga där många olika myndigheter och aktörer är inblandade. Det är ett långt förarbete som krävs innan vi kan börja gräva men nu närmar vi oss äntligen sluttampen.

Under 2015 togs de formellt viktiga besluten då Hässleholm Miljös styrelse beslutade om att investera i fjärrvärmenätet till Sjörröd och Hässleholms kommunfullmäktige i sin tur godkände investeringen. Sedan dess har arbetet intensifierats och vi arbetar nu för fullt med de sista förberedelserna.

Nuläge

Brev och intresseförfrågningar har skickats ut till samtliga fastighetsägare i Sjörröd och nu kontaktas alla som har hört av sig och visat intresse. Utifrån hur intresset ser ut planeras var och i vilka gator fjärrvärmen ska gå. Återkopplingen är viktig för oss då den utgör grunden för vårt fortsatta arbete. 

Här kan du ta del av informationsbrevet som skickas ut till alla fastighetsägare i Sjörröd. 

Tidsplan

2014

Juni: Informationsbrev med intresseförfrågningar gick ut i delar av Sjörröd för att se om det fanns ett tillräckligt stort underlag att gå dit med fjärrvärme. Beskedet var positivt.

2015

April: Hässleholm Miljös styrelse beslutades om att investera i en utbyggnation av fjärrvärmenätet till Sjörröd.

Oktober: Hässleholms Kommunfullmäktige godkände Hässleholm Miljös investeringsförslag

2016

Februari: Informationsbrev med intresseförfrågningar gick ut till samtliga fastighetsägare i Sjörröd.

Mars-maj: Kontakt tas med alla som visat intresse för fjärrvärme och brev skickas till de som inte hört av sig. Utefter intresset planeras var och i vilka gator fjärrvärmenätet ska gå.  

Höst/vinter: Utbyggnad av fjärrvärmenätet och anslutning av fjärrvärmekunder.

2017

Under våren fortsätter utbyggnaden av fjärrvärmenätet och anslutning av kunder. 

Fiber

Hässleholms kommun kommer i samband med utbyggnaden av fjärrvärmenätet att erbjuda fiber i Sjörröd. Mer information om fiber hittar du på kommunens hemsida https://fiber.hassleholm.se 

Planerad dragning av fjärrvärmenätets huvudledning i Sjörröd
Ta del av vår helhetslösning för fjärrvärme genom att klicka på bilden.
Här kan du läsa mer om fjärrvärme.

Kontakta oss