Etiketter byts ut under våren

För dig som villakund

Siffrorna på 4-fackskärlen byts ut

Etiketter med siffrorna 1 och 2 som sitter på fyrfackkärlen har visat sig släppa. Vi planerar därför att byta ut etiketterna under våren 2018. Planen var att byta ut de redan i höst men då etiketternas hållfasthet påverkas om utetemperaturen är under 5 grader när etiketterna klistras på har vi valt att skjuta upp det till våren.