Avvikande öppettider och sophämtning

Under maj månad infaller flera röda dagar vilket innebär förändringar i soptömning och öppettider. 


Soptömning

  • Vecka 19 (7-13 maj):

Villa & fritidshus: Ordinarie tömningsdagar.

Flerfamiljshus och verksamheter: Våra chaufförer är lediga torsdag (10 maj). Du som har tömning måndag eller fredag sätter ut kärl på ordinarie tömningsdag. Du som har tömning tisdag-torsdag sätter ut kärl en dag innan ordinarie tömningsdag. Låt kärlen stå kvar tills de blir tömda. gsdag. Låt kärlen stå kvar tills de blir tömda. 

 

  •  Vecka 23 (4-10 jui)

Villa & fritidshus: Ordinarie tömningsdagar.

Flerfamiljshus och verksamheter: Våra chaufförer är lediga onsdag (6 juni). Sätt ut kärl en dag före ordinarie tömningsdag och låt dem stå kvar tills de blir tömda. 

 

För att se din ordinarie tömningsdag, klicka här


Öppettider

Kundtjänst, vågkontor och återvinningscentralerna 

10 maj (Kristi Himmelsfärdsdag): stängt
11 maj: ordinarie öppettider
19 maj (Pingstafton): ordinarie öppettider
6 juni (Sveriges Nationaldag): stängt

Kundtjänst ordinarie öppettider hittar du här 
Vågkontorets ordinarie öppettider hittar du här
Återvinningscentralernas ordinarie öppettider hittar du här