Avfall som innehåller asbest

Tas endast emot emballerad

Farligt avfall

Asbest är farligt avfall och tas endast emot på återvinningscentralen i Vankiva. Asbesten måste vara väl förpackad vid transport och lossning eftersom dammet är hälsofarligt vid inandning. Kontakta alltid personal när du kommer till återvinningscentralen.

På grund av hälsorisken tar vi endast emot asbest som är väl emballerad.


Hur går det till?

När du kommer till återvinningscentralen i Vankiva kontaktar du personal på plats som visar dig containern där du ska lämna asbest. Lossning sköter du själv. Tänk på att förpacka asbesten så att du enkelt kan lyfta in den i en container.


Hur stora mängder kan jag lämna?

Som privatperson med renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun kan du kostnadsfritt lämna upp till ett personbilssläp (3 m³) asbest. Har du större mängder asbest eller saknar renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun lämnas asbest mot en avgift.


Priser för att lämna asbest

Privatpersoner med renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun
Mängd asbest Pris
Upp till 3 m³ (1 personbilssläp) Gratis
Mer än 3 m³ (1 personbilssläp) 1312 kr/personbilssläp
Privatpersoner som saknar renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun
Mängd asbest Pris
Upp till 3 m³ (1 personbilssläp) 1312 kr
Mer än 3 m³ (1 personbilssläp) 1312 kr/personbilssläp

Företag och verksamheter

Du som har företag, lantbruk eller annan verksamhet lämnar avfall som innehåller asbest via vårt vågkontor på Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva mot en avgift. Läs mer om priser på Hässleholms Kretsloppscenter här.