Arkiv

Kategorier

Nu har uppstartsarbetet med resursoptimeringsplanen varit igång i cirka ett halvår. Elva delprojekt är skapade direkt ur planen och projektledare är...

Vi håller just nu på att ta fram ett NKI (nöjd-kund-index) för våra fjärrvärmekunder. Fram till den 20 november pågår undersökningen som består av...