Arkiv

Kategorier

Nu har uppstartsarbetet med resursoptimeringsplanen varit igång i cirka ett halvår. Elva delprojekt är skapade direkt ur planen och projektledare är...

Vi håller just nu på att ta fram ett NKI (nöjd-kund-index) för våra fjärrvärmekunder. Fram till den 20 november pågår undersökningen som består av...

Hässleholm Miljö AB avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för utökad förbränning av avfall vid Beleverket, Hässleholm 87:10, Hässleholms kommun....

Vi planerar att bygga ut fjärrvärmenätet till att även omfatta bostadsområdet Sjörröd. En intresseförfrågan gick ut i början på sommaren till delar av...

I höst har återvinningscentralerna i Hästveda, Sösdala och Tyringe öppet under följande lördagar:  

Hästveda  20 september och 18 oktober
Sösdala  ...

I oktober 2016 går avtalet med vår insamlingsentreprenören Reno Norden ut och insamlingen planeras i samband med det att förändras. Alla villahushåll...

280 hushåll i Vankiva får testa fyrfackstunnor

Mindre än 1 % olja fjärrvärmeproduktionen

VD för Svensk Fjärrvärme besökte Hässleholm Miljö

En lyckad lördag på Hässleholms Kretsloppscenter!