Arkiv

Kategorier

Vi ansluter nya fjärrvärmekunder i Hässleholm!

Med anledning av detta har vi två planerade avbrott denna vecka.

Torsdagen den 28 september blir det...

Onsdagen den 27 september ansluter vi nya fjärrvärmekunder i Hässleholm. Med anledning av detta planeras ett avbrott i leveransen av fjärrvärme mellan...

Vi har tyvärr förseningar i tömningen av deponikärl hos verksamheter och i flerfamiljshus. Förseningen beror på att en av våra insamlingsbilar behöver...

Medan fjärrvärmeleveranserna till slutkund ökade 2015 minskade klimatutsläppen, från en redan låg nivå, med hela 8 procent. Det visar den senaste...

Hässleholm Miljö inventerar alla miljörum och uppställningsplatser för flerfamiljshus och verksamheter i hela kommunen. Detta för att vi ska få...

Visste du att man sedan länge har haft möjlighet att lämna matfett och olja hos oss? Inte? Du är inte ensam. Tillsammans med Hässleholms Vatten går vi...

Just nu stödjer Hässleholm Miljö, tillsammans med ett antal andra kommuner i Skåne och Blekinge, ett arbete med att utveckla en app för att du ska...

Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökningar i energibranschen är fjärrvärmekunderna de som är mest nöjda. Majoriteten av kunderna har sedan...

Hässleholm Miljö AB avser att söka nytt tillstånd för fortsatt verksamhet vid Hässleholms Kretsloppscenter på fastigheten Vankiva 4:17 i Hässleholms...