Arkiv

Kategorier

Medan fjärrvärmeleveranserna till slutkund ökade 2015 minskade klimatutsläppen, från en redan låg nivå, med hela 8 procent. Det visar den senaste...

Hässleholm Miljö inventerar alla miljörum och uppställningsplatser för flerfamiljshus och verksamheter i hela kommunen. Detta för att vi ska få...

Visste du att man sedan länge har haft möjlighet att lämna matfett och olja hos oss? Inte? Du är inte ensam. Tillsammans med Hässleholms Vatten går vi...

Just nu stödjer Hässleholm Miljö, tillsammans med ett antal andra kommuner i Skåne och Blekinge, ett arbete med att utveckla en app för att du ska...

Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökningar i energibranschen är fjärrvärmekunderna de som är mest nöjda. Majoriteten av kunderna har sedan...

Hässleholm Miljö AB avser att söka nytt tillstånd för fortsatt verksamhet vid Hässleholms Kretsloppscenter på fastigheten Vankiva 4:17 i Hässleholms...

Nu har uppstartsarbetet med resursoptimeringsplanen varit igång i cirka ett halvår. Elva delprojekt är skapade direkt ur planen och projektledare är...

Vi håller just nu på att ta fram ett NKI (nöjd-kund-index) för våra fjärrvärmekunder. Fram till den 20 november pågår undersökningen som består av...

Hässleholm Miljö AB avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för utökad förbränning av avfall vid Beleverket, Hässleholm 87:10, Hässleholms kommun....