Arkiv

Kategorier

Vi mäter kundnöjdheten hos våra fjärrvärmekunder

Vi håller just nu på att ta fram ett NKI (nöjd-kund-index) för våra fjärrvärmekunder. Fram till den 20 november pågår undersökningen som består av telefonintervjuer för att mäta kundnöjdheten. Det är Svenskt Kvalitetsindex som sköter undersökningen och de kommer att kontakta slumpmässigt utvalda kunder för intervjuer. 

Dina synpunkter är viktiga för oss, tack för ditt deltagande!