Arkiv

Kategorier

Vi inventerar miljörum och uppställningsplatser i hela kommunen.

Hässleholm Miljö inventerar alla miljörum och uppställningsplatser för flerfamiljshus och verksamheter i hela kommunen. Detta för att vi ska få kontroll över miljörummens standard men även kärlens kvalité när vi sen tar över insamlingen i egen regi hösten 2016. 

Två inventerare kommer röra sig runt i kommunen med start nu i december och vidare under kommande vår. De kommer passa på att uppdatera det material som finns i miljörummen med en affisch, byta dekaler på kärlen och eventuellt byta placering för att öka källsorteringsgraden. 

 

Har ni några frågor eller funderingar är det bara att kontakta kundtjänst. 

Telefon: 0451 - 26 82 00
Epost: hassleholmmiljo@hassleholm.se