Arkiv

Kategorier

Samråd gällande utökat förbränningstillstånd

Hässleholm Miljö AB avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för utökad förbränning av avfall vid Beleverket, Hässleholm 87:10, Hässleholms kommun. Utökningen består av att öka tillståndet för förbränd mängd avfall från 50 000 årston till 70 000 årston.

Ett utökat tillstånd för förbränning av avfall vid Beleverket ger större möjligheter att utnyttja avfallspannans fulla kapacitet, säkrar leveransen av fjärrvärme vid kall väderlek samt ger en bra mix av bränsle för att kunna hålla konkurrenskraftiga priser.

Utökningen bedöms inte innebära ökad förbränning totalt utan endast en viss övergång från eldningsolja och biobränslen till avfall. Övriga delar av verksamheten berörs inte.

Innan en ansökan med miljökonsekvensbeskrivning utarbetas och lämnas till tillståndsmyndigheten skall vi samråda med allmänheten, myndigheter, organisationer och övriga berörda. Denna information är ett led i samrådsprocessen. Hässleholm Miljö AB inbjuder därför till en informationsträff på Beleverket.

Välkommen till Beleverket, Värmeverksvägen 4, i Hässleholm onsdagen den 3 september mellan kl 18-20 så berättar vi mer.

Den som önskar ytterligare information eller vill lämna synpunkter kan senast den 12 september 2014 kontakta Cecilia Braatz, 0709 - 71 74 86 eller cecilia.braatz@remove-this.hassleholm.se. Synpunker kan även skickas till Hässleholm Miljö AB, Box 104, 281 22 Hässleholm.