Arkiv

Kategorier

Inbjudan till samråd gällande Hässleholms Kretsloppscenter

Hässleholm Miljö AB avser att söka nytt tillstånd för fortsatt verksamhet vid Hässleholms Kretsloppscenter på fastigheten Vankiva 4:17 i Hässleholms kommun.

Ansökan omfattar mellanlagring, behandling och deponering av icke farligt och farligt avfall. Häri ingår tillhörande verksamheter såsom exempelvis vattenverksamheter, rening av vatten och hantering av deponigas.                

Innan en ansökan med miljökonsekvensbeskrivning utarbetas och lämnas till tillståndsmyndigheten ska vi samråda med allmänheten, myndigheter, organisationer och övriga berörda. Denna information är ett led i samrådsprocessen. Hässleholm Miljö AB inbjuder därför till en informationsträff på Hässleholms Kretsloppscenter.

Välkommen till Hässleholms Kretsloppscenter, Vankiva 9300, i Vankiva onsdagen den 3 december mellan kl 17-18!

De som önskar ytterligare information eller som vill lämna synpunkter kan senast den 10 december 2014 kontakta Elin Hellström på 0721-99 41 59 eller elin.hellstrom@hassleholm.se alternativt Sara Svärd på 0709-71 74 83 eller sara.svard@hassleholm.se. Synpunker kan även skickas till Hässleholm Miljö AB, Box 104, 281 22 Hässleholm.

Mer information finner du i bilagorna nedan.