Arkiv

Kategorier

Fjärrvärme Sjörröd

Vi planerar att bygga ut fjärrvärmenätet till att även omfatta bostadsområdet Sjörröd. En intresseförfrågan gick ut i början på sommaren till delar av Sjörröd för att se hur intresset av fjärrvärme ser ut. Underlagen som kommit in gås just nu igenom och beslut på hur arbetet ska fortlöpa kommer att tas under hösten. 

Är du intresserad av att ansluta dig eller vill veta mer om fjärrvärme är du alltid välkommen att kontakta oss!