Inför fjärrvärmeanslutning

För industri och flerbostadshus

Vad roligt att du är intresserad av att ansluta din fastighet till fjärrvärme. För att vi snabbt och smidigt ska kunna ta fram en offert för anslutning behöver vi en del uppgifter från dig.


Uppgifter om din fastighet

  • Uppskattat effektbehov av fjärrvärme uppdelat på värme och varmvatten, kW  
  • Uppskattad energiförbrukning med fjärrvärme, MWh 
  • A-temp, m²
  • Typ av fastighet/verksamhet, vid bostäder antal lägenheter 
  • Om kompletterande uppvärmningsform ska användas till fjärrvärmen, ex. FTX eller frånluftsvärmepump 
  • Vid nybygge, datum för byggstart 
  • Önskat datum för anslutning/värmeleverans 
  • Byggritning över undercentralen där fjärrvärmeväxlaren är placerad och utmarkerad 
  • Byggritningar över fastighet och tomt

Kontakta oss

Har några frågor eller vill veta mer om fjärrvärmeanslutningen är du varmt välkommen att kontakta oss.

Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig så fort vi kan och berättar mer.

Du når oss även här:
Telefon: 0451-26 82 00
E-mail: hassleholmmiljo@remove-this.hassleholm.se

Priser

» Prislista för industri och flerbostadshus