Helhetslösning för fjärrvärme

Vi erbjuder våra nya kunder en helhetslösning för fjärrvärme.

När du som villaägare har bestämt dig för att byta från aktuell uppvärmningsform till fjärrvärme vill vi göra det så enkelt som möjligt för dig. Efter att du har fattat ditt beslut vill vi att du ska känna dig trygg med att vi löser det praktiska åt dig, och att du har möjlighet att använda din tid till annat än att kontakta olika leverantörer för installation. Därför erbjuder vi alla nya kunder en helhetslösning för fjärrvärmen till ett konkurrenskraftigt pris, där anslutningsavgift, installation och fjärrvärmeväxlare ingår. 

I vår helhetslösning ingår:

- Fjärrvärmeanslutning

- Fjärrvärmecentral/värmeväxlare

- Installation av fjärrvärmecentral till befintligt värme- och tappvarmvattensystem

- Nödvändig rör- och eldragning i apparatrum

- Städning efter utfört arbete

I helhetslösningen ingår grävning upp till 10 meter på er egen tomt. Längre ledningsdragning innebär extra grävning på tomten, då tillkommer en kostnad på 1 500 kr/m. Vid grävning på egen tomt finns möjlighet till ROT-avdrag på 225 kr/m.

Summa grundpaket: 69 000 kr inkl. moms

Ungefärlig summa efter rotavdrag: 63 000 kr

Vid konvertering från olja, pellets eller ved samt tilläggstjänster

Använder ni olja, pellets eller ved som uppvärmningsform rekommenderar vi en tallriksventil och huv, samt en radiator i apparatrummet som tillägg. Andra tilläggstjänster som demontering och bortförsel av panna och tankar hjälper vi också gärna till med men detta ingår inte i grundpaketet. 

Läs mer om våra priser för helhetslösning samt tilläggstjänster i vår prislista nedan:

Prislista för anslutning och installation