Deponi, farligt avfall och matfett/matolja

Deponi är porslin, keramik, glasföremål, speglar, lerkrukor, säkringar etc.

Hämtning av deponi, farligt avfall och matfett/matolja ingår i ditt abonnemang. Hämtning sker en gång i månaden och ska beställas senast 5 dagar före angiven hämtningsdag. Du som bor i villa hittar aktuell dag i din tömningskalender (dagen efter grovavfall). 

Den röda boxen ska vara utställt kl. 6.00. Vår entreprenör har 2 dagar på sig att hämta avfallet så hämtning sker antingen på hämtningsdagen eller dagen efter. 

Farligt avfall hämtas hemma hos dig om det får plats i din röda box. Innehållet i den röda boxen måste specificeras, till exempel färg-oljebaserad, färg-vattenbaserad, thinner, lacknafta och så vidare.  

Deponi, farligt avfall och matfett/matolja kan även lämnas på återvinningscentral.

Att tänka på:

  • Den röda boxen ska stå lättåtkomligt vid tomtgränsen. Om du bor på landet ska det stå där vi hämtar dina kärl på tömningsdagen.
  • Farligt avfall ska märkas tydligt med innehåll. Kemikalier får absolut inte blandas!
  • Om budad hämtning inte har kunnat utföras eller anmälda kolli ej är utsatta debiteras en avgift för bomkörning med 150kr.


Bor du i hyreshus? Fråga fastighetsskötaren var behållare för deponi, farligt avfall och matfett/matolja finns. Det är fastighetsägaren/fastighetsskötaren som gör en beställning på deponi, farligt avfall och matfett/matolja i röd box. 


Beställ hämtning av deponi, farligt avfall och matfett/matolja genom att fylla i nedanstående formulär eller genom att kontakta kundtjänst

Skriv vilket avfall som finns i den röda boxen, till exempel 1 kruka, 1 petflaska med matolja, 1 flaska thinner, 1 oljefilter