Priser för renhållningsabonnemang

Alla hushåll, både villor och fritidsboende, i en- eller tvåbostadshus ska ha ett abonnemang för avfallshämtning enligt det kommunala renhållningsansvaret.

För en- och tvåbostadshus är avgiften 2 375 kr/år
Grundavgift: 903 kr/år
Rörlig avgift: 1 472 kr/år

För fritidshus är avgiften 1 750 kr/år
Grundavgift: 665 kr/år
Rörlig avgift: 1 085 kr/år
Hämtning sker under perioden mitten av april - mitten av oktober.

Detta ingår

 • Två stycken 370 liters fyrfackskärl, samt två stycken påhängsboxar,
  en minimizer och en miljöbox
  Kärl 1 töms varannan vecka
  Kärl 2 töms var fjärde vecka
 • Matavfallspåsar
  För en- och tvåbostadshus ingår 160 st matavfallspåsar per år
  För fritidshus ingår 80 st matavfallspåsar per år
 • Hämtning av grovavfall 4 ggr/år max 10 kollin/tillfälle
  Anmäl hämtning av grovavfall till kundtjänst 7 dagar innan hämtningstillfälle
  (se din tömningskalender)
 • Tömning av miljöbox (farligt avfall, deponi, matolja)
  Anmäl tömning av miljöbox till kundtjänst 7 dagar innan hämtningstillfälle. Miljöboxen töms dagen efter grovavfall.

Gemensamt abonnemang

Om man har väldigt lite avfall finns möjligheten att två eller flera närliggande fastigheter kan ha ett gemensamt abonnemang där ni delar på en uppsättning kärl - då får man också en lägre kostnad. Den möjligheten finns även för fritidshus.

Blankett för ansökan om gemensamt abonnemang finns att ladda ner här.

Vid gemensamt abonnemang får samtliga hushåll betala varsin grundavgift. Det ni delar på är den rörliga avgiften.

Exempel.
2 hushåll ska dela på ett helårsabonnemang.
Hushåll 1: Grundavgift 903 kr + rörlig avgift 736 kr (1 472kr/2) = 1 639 kr
Hushåll 2: Grundavgift 903 kr + rörlig avgift 736 kr (1 472kr/2) = 1 639 kr

Det går bra för fritidshusabonnenter att dela abonnemang med helårsabonnenter, men det behöver vara samma typ av abonnemang ni delar på. Dvs antingen ett helårsabonnemang eller ett fritidshusabonnemang.

 

Fakturaförklaring

Din faktura för renhållning är uppdelad i grundavgift, rörlig avgift och eventuella avgifter för tilläggstjänster. Mer information om vad som menas med de olika avgifterna hittar du i Avgifter för renhållning 2017

Fullständiga priser och tilläggsabonnemang hittar du i Renhållningstaxa i Hässleholm (pdf).

Ansökan om uppehåll

Om fastigheten inte används kan ansökan göras om uppehåll i hämtning av avfall. Ansökan lämnas till Miljökontoret på Hässleholm kommun.

 

 

  Vad kostar det?

  Anslutning och installation

  När du som villaägare har bestämt dig för att byta till fjärrvärme vill vi göra det så enkelt som möjligt för dig. Hässleholm Miljö erbjuder alla nya kunder en helhetslösning för fjärrvärmen där vi löser allt det praktiska åt dig. Mer information om helhetslösningen hittar du till höger på sidan.

  Du kan även välja att själv kontakta en leverantör för installation. Då betalar du en anslutningsavgift till oss som vid förtätning ligger på 25 000 kr. I övriga fall beräknas anslutningsavgiften individuellt. 

  Årliga värmepriser 

  För en- och tvåbostadshus består fjärrvärmepriset av en fast avgift och en energiavgift. Mer information hittar du i prislistan nedan.

  Fjärrvärmepriserna är oförändrade för 2017. Prislistan för 2016 gäller även för 2017.

  Prislista för 2016 taxa 10
  Prisjämförelse fjärrvärme (2016) enligt EIFS 2009
  Avtalsvillkor(konsument)

  Husarbete/ROT-avdrag
  Privatpersoner kan få skattereduktion på arbetskostnaden för att gräva ner fjärrvärmeledningar till bostaden. Fjärrvärmen ska vara avsedd för bostaden och arbetet ska utföras på tomten till bostaden. Storleken på ROT-avdraget bedöms individuellt för varje anslutning. Det går även att få ROT-avdrag för installationen av värmeväxlare.
  Läs mer om Skatteverkets regler för ROT-avdrag

   

  Vad kostar det?

  Nedan hittar du prislistan för att lämna avfall på Hässleholms Kretsloppscenter samt de allmänna villkoren. Villkoren innefattar även sorteringsanvisningar. 

  Vid frågor angående prislistan eller villkoren är du välkommen att kontakta oss på 0451-26 82 00.