Viktiga dokument

Hässleholms Kretsloppscenter


Nedan hittar du viktiga dokument inför ditt besök på Hässleholms Kretsloppscenter. 


» Transportdokument
Farligt avfall

» Transportdokument
Icke farligt avfall

» Karakteriseringsformulär
Vid farligt avfall eller avfall till deponi

» Tilläggsformulär