Mottagningskriterier

Hässleholms Kretsloppcenter


Nedan hittar du mottagningskriterierna för att lämna avfall på Hässleholms Kretsloppscenter.


Jord - farligt avfall

Kvalitetskrav för jord FA


Jord - icke farligt avfall

Kvalitetskrav för jord IFA


Jord KM- och MKM-klassade

Kvalitetskrav för jord KM MKM
PFAS-förorenade jordar

Kvalitetskrav för PFAS-jord
Avfall i småemballage

Kvalitetskrav för småemballage