Priser

Hässleholms Kretsloppscenter


Nedan hittar du prislistan för att lämna avfall på Hässleholms Kretsloppscenter. Alla priser är angivna exklusive moms, effekt av eventuell avfallsskatt ingår i alla avgifter.

För all mottagning gäller Allmänna villkor för Hässleholms Kretsloppscenter


Rena massor

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
Betong, tegel (ej arm. <0,5 m) 2406 150 kr Även Siporex, lättbetong
Betong, tegel (även arm. >0,5m 2407 190 kr
Ren schakt, sten <0,25 m 2408 150 kr
Ren grovschakt, sten >0,25 m 2409 190 kr

Konstruktionsmaterial

Tas endast emot i bulk, ej i småemballage

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
IFA konstruktionsmaterial 2451, 2460, 2030 682 kr Exempelvis aska, blästersand, isolering
FA konstruktionsmaterial 940 kr

Förorenad jord och massor

Karakteriserad och godkänd för deponi

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
MKM jord 2772 165 kr
IFA jord 2010 564 kr
FA jord 2070 730 kr
Oljeförorenad jord 2805 830 kr Stackningsbar jord, grus, sand

Asfalt

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
IFA asfalt <300 PAH 2780 508 kr Ny klassning 150101
FA asfalt =>300 PAH 2781 1132 kr Ny klassning 150101

Deponi

Se sorteringsanvisning i Allmänna villkor

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
IFA deponi 2002 1150 kr Inkluderar deponiskatt om 500 kr/ton
FA deponi 1685 kr Inkluderar deponiskatt om 500 kr/ton

Asbest

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
Asbest (ren) 2764 1050 kr Även eternit
Asbest rivningsavfall 2765 kr 1800 kr

Slam

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
IFA slam till avvattning 2502, 2504 1050 kr Dagvattenbrunnar, industrislam m.m.
Oljeslam 2720, 2734, 2740 1333 kr Oljeavskiljare, bilvårdsanläggningar m.m.

Brännbart

Se sorteringanvisning i Allmänna villkor

Fraktion Artikel nr. Pris/ton
Brännbart (9B) 2101 1034 kr
Brännbart för sortering (9C) 2110 1265 kr
Blandat/sorterbart avfall (9D) 2111 1595 kr

Träavfall

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
Obehandlat träavfall 2117 300 kr Inga skivmaterial eller spånskivor
Behandlat träavfall 2118 500 kr Målat, limmat, blandat
Tryckimpregnerat trä 2763 1895 kr

Organiskt/park och trädgård

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
Organiskt 2201 860 kr
Park & trådgårdsavfall 2203 440 kr Även sågspån, strö m.m.
Ris & grenar 2205 260 kr
Stubbar 2206 400 kr

Hanterings- och provtagningskostnad

Fraktion Pris/ton Kommentar
Provtagning totalhalter (MTOT) 3000 kr Priset gäller för max 500 ton
Laktest FA-klassat avfall 9650 kr Priset gäller för max 500 ton
Hanteringskostnad småemballage 1500 kr IBC, fat eller dylikt. Pris avser hanteringskostnad per ton

Tänk på att

  • Avfall i emballage såsom IBC eller fat alltid ska förhandsaviseras på 0451-26 66 00 eller hkc@remove-this.hassleholm.se
  • Avfall som slam och fett endast får lämnas på fat om innersäck används
  • Priserna för avfall till deponering kräver att en grundläggande karakterisering är gjord samt att avfallet är godkänt för deponering
  • Kostnader för felaktig dokumentation eller avsaknad av analys debiteras dig som kund
  • Minimidebitering på 500 kr gäller samtliga fraktioner

Kontakta oss

Kontakta oss på Hässleholms Kretsloppscenter för mer information om mottagning av avfall. 

Telefon: 0451-26 66 00
E-post: hkc@remove-this.hassleholm.se

Öppet måndag-fredag 7-16 (lunchstängt 12-12:30)