Varför fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett miljösmart alternativ att värma sin bostad på. Väljer du fjärrvärme får du en enkel, ekonomisk och trygg värmekälla som nästan helt sköter sig själv. Du får ett jämnt och behagligt inomhusklimat och det finns alltid varmvatten i kranen – oavsett hur kallt det är ute!

Ekonomiskt
Fjärrvärme kan få kritik för att man som kund blir låst till en leverantör. Det är i och för sig sant men eftersom det inte går att välja mellan olika leverantörer är lagstiftningen kring fjärrvärme hård. Priserna ska exempelvis sättas långsiktigt och får inte höjas mer än en gång per år. Som ett kommunalt bolag har vi även möjlighet att hålla priser som täcker våra kostnader men inte kräver några höga vinster. För oss är det lika viktigt att göra en insats för miljön som att sälja kilowattimmar!

Enkelt och driftsäkert
Undercentralen (värmeväxlaren) som sitter hemma hos dig behöver minimalt underhåll. Den är tyst i drift och ger varken rök eller lukt som en panna kan göra. Den tar liten plats och kan oftast installeras där värmepannan suttit.

Fjärrvärme är ett mycket driftsäkert alternativ. Vi har flera pannor i drift samtidigt och det finns även reservpannor ute i fjärrvärmenätet för att säkra värmeleveranserna.

Miljö
Det är till stor del fjärrvärmens förtjänst att Sverige lyckats sänka utsläppen av koldioxid de senaste åren. Den lokala miljön påverkas också positivt. Luftens innehåll av skadliga partiklar minskar betydligt och man kan utnyttja energin i brännbart avfall och spill från skogsavverkning. Fyra av fem kilowattimmar fjärrvärme produceras idag av resurser som annars skulle gå förlorade. En central anläggning som producerar värme bidrar till en hög energiutvinning med effektiva reningsmetoder. Det finns stränga begränsningar för utsläpp och tydliga krav på miljörapportering. Våra utsläpp ligger under eller mycket under de tillåtna gränsvärdena och röken vi släpper ut består till största del av vattenånga.

Flis
Flislager på värmeverket i Hässleholm.
Brännbart
Brännbart avfall som ska bli miljövänlig fjärrvärme.