Varför fjärrvärme?

Väljer du fjärrvärme får du en trygg, prisvärd och miljövänlig värmekälla som i stort sett sköter sig själv. Du får ett jämnt och behagligt inomhusklimat och det finns alltid varmvatten i kranen – oavsett hur kallt det är ute!  

Tryggt och enkelt

En stor fördel med fjärrvärme är att det är tryggt och bekvämt- fjärrvärmen sköter sig själv. I ditt hus placeras en värmeväxlare som värmer varmvatten och element. Växlaren varken luktar eller låter och behöver sällan någon tillsyn eftersom tekniken är enkel och driftsäkerheten hög. Fjärrvärmen ger ett jämnt och behagligt inomhusklimat och obegränsat med varmvatten. Du som fjärrvärmekund behöver sällan oroa dig för köldknäppar då leveranssäkerheten är hög. Vi har flera pannor igång samtidigt och reservpannor ute i nätet som kopplas in vid avbrott vilket gör fjärrvärme till ett mycket driftsäkert alternativ. Inte ens på morgonen när åtgången normalt är som störst riskerar du någon kalldusch.

Prisvärt

Som ett kommunalt bolag har vi möjlighet att hålla en prisnivå som täcker våra kostnader men inte kräver en hög vinst. För oss är det lika viktigt att göra en insats för miljön som att sälja kilowattimmar. Vi strävar ständigt efter att hålla tillförlitliga värmeleveranser och en hög servicenivå till konkurrenskraftiga priser. 2015 blev Hässleholm Miljö medlem i Prisdialogen, ett branschgemensamt initiativ mellan SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige. Syftet med Prisdialogen är bland annat att skapa en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid där kunderna ges möjlighet att påverka prisändringar. Som medlem i Prisdialogen har vi krav på oss att årligen bjuda in våra största kunder till samrådsmöten som ska leda fram till en lokal prismodell. En väl fungerande värmemarknad förutsätter välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar sina priser. Med Prisdialogen hoppas vi kunna bidra till ett ökat förtroende för vår prissättning av fjärrvärme

Miljövänligt

När du väljer fjärrvärme sparar du på våra naturresurser. Det är ett enkelt och bekvämt sätt att leva mer klimatsmart på. Du får mer tid över till annat samtidigt som du gör en insats för miljön.

Med fjärrvärme minskar koldioxidutsläppen och produktionen baseras så långt som möjligt på lokala energislag och spillenergi. Rester från skogsavverkning, spillvärme från industrin eller dina gamla gympaskor – allt kan bli värme till dina element och varmt vatten till duschen. Fyra av fem kilowattimmar fjärrvärme produceras idag av resurser som annars skulle gå förlorade.

En central anläggning som producerar värme bidrar till en hög energiutvinning med effektiva reningsmetoder. Det finns stränga begränsningar för utsläpp och tydliga krav på miljörapportering. Våra utsläpp ligger under eller mycket under de tillåtna gränsvärdena och röken vi släpper ut består till största del av vattenånga.

Flis
Flislager på värmeverket i Hässleholm.
Brännbart
Brännbart avfall som ska bli miljövänlig fjärrvärme.