Våra anläggningar

Hässleholm Miljö har två värmeverk i kommunen för produktion av fjärrvärme, ett i Hässleholm och ett i Tyringe. 

Värmeverket i Hässleholm
Fjärrvärmeverket i Hässleholm finns på Beleverket på Läreda industriområde. Fjärrvärmen härifrån produceras nästan uteslutande av förnyelsebar energi genom förbränning av avfall och biobränsle.

I Hässleholm finns följande pannor för energiproduktion:
En avfallspanna med en effekt på 18 MW värme och ca 1,5 MW el vilket gör värmeverket självförsörjande på el.
En biobränslepanna på 30 MW, varav 23 MW från eldningen i pannan och 7 MW från rökgaskondensering.
Tre mindre biopannor för fasta biobränslen (2 x 6 MW, 1 x 8 MW)
Tre oljepannor för lättolja (2 x 20 MW, 1 x 6 MW)

Som extra reserv finns även två stycken oljepanncentraler på totalt 25 MW ute i fjärrvärmenätet.

Värmeverket i Tyringe
I Tyringe produceras värmen med hjälp av två stycken 3 MW biopannor för fasta biobränslen och två oljepannor på totalt 5 MW. Biopannorna har inneburit att vi har kunnat minska användningen av olja väsentligt. Som extra reserv finns även en mobil oljepanncentral på 3 MW placerad ute i fjärrvärmenätet. 

Fjärrvärmeverket i Hässleholm
Fjärrvärmeverket i Tyringe