Vad kostar det?

Anslutning och installation

När du som villaägare har bestämt dig för att byta till fjärrvärme vill vi göra det så enkelt som möjligt för dig. Hässleholm Miljö erbjuder alla nya kunder en helhetslösning för fjärrvärmen där vi löser allt det praktiska åt dig. Mer information om helhetslösningen hittar du till höger på sidan.

Du kan även välja att själv kontakta en leverantör för installation. Då betalar du en anslutningsavgift till oss som vid förtätning ligger på 25 000 kr. I övriga fall beräknas anslutningsavgiften individuellt. 

Årliga värmepriser 

För en- och tvåbostadshus består fjärrvärmepriset av en fast avgift och en energiavgift. Mer information hittar du i prislistan nedan.

Fjärrvärmepriserna är oförändrade för 2017. Prislistan för 2016 gäller även för 2017.

Prislista för 2016 taxa 10
Prisjämförelse fjärrvärme (2016) enligt EIFS 2009
Avtalsvillkor(konsument)

Husarbete/ROT-avdrag
Privatpersoner kan få skattereduktion på arbetskostnaden för att gräva ner fjärrvärmeledningar till bostaden. Fjärrvärmen ska vara avsedd för bostaden och arbetet ska utföras på tomten till bostaden. Storleken på ROT-avdraget bedöms individuellt för varje anslutning. Det går även att få ROT-avdrag för installationen av värmeväxlare.
Läs mer om Skatteverkets regler för ROT-avdrag

 

Vad kostar det?

Anslutning och installation

Kostnaden för att ansluta sig till fjärrvärme beror på vilken typ av fastighet som ska anslutas och var fastigheten är lokaliserad. För industrier och flerbostadshus beräknas kostnaden individuellt och baseras bland annat på ledningslängd och arbetets omfattning.

Årliga värmepriser

Fjärrvärmepriserna är oförändrade för 2017. Prislistan för 2016 gäller även för 2017.

För industri- och flerbostadskunder består fjärrvärmepriset av en fast avgift, en effektavgift, en energiavgift och en flödespremie.

Prislista för 2016 taxa 1-4
Prisjämförelse fjärrvärme (2016) enligt EIFS 2009
Avtalsvillkor(näringsverksamhet)

Flödespremien

Alla anläggningar och fastigheter med taxa 1-4 omfattas av ett flödespremiesystem.

Flödespremien innebär att volymen fjärrvärmevatten (m3) per energimängd (MWh) i din fastighet jämförs med medelvärdet för samtliga fastigheter med flödespremie för aktuell månad.

Förhållandet volym fjärrvärmevatten per energimängd kallas Q/W-värde och har enheten m3/MWh.

Ett lägre Q/W-värde än medelvärdet innebär att huset effektivt tar hand om energin och en mindre volym fjärrvärmevatten behövs. Detta genererar en premie som betalas ut till dig som kund.

Ett högre Q/W-värde än medelvärdet innebär däremot att det behövs mer fjärrvärme för att värme huset och det fjärrvärmevatten som går tillbaka till värmeverket har en hög temperatur. En avgift kommer att debiteras dig.

Flödespremien gäller för perioden september-april, dvs. vintertaxa.

Vill du veta mer om hur flödespremien räknas ut eller se ett exempel på flödespremien, klicka på länkarna nedan.

Flödespremie, begrepp och formler
Flödespremie, ett exempel

Låter det intressant?

Läs mer om vilka uppgifter som vi behöver för att snabbt och smidigt kunna ta fram en offert för anslutning av din fastighet till fjärrvärmenätet.

Inför fjärrvärmeanslutning Industri och Flerbostadshus

 

 

 

Läs mer om vår helhetslösning genom att klicka på bilden.