Fjärrvärmelagen

Sveriges Riksdag antog i juli 2008 en särskild fjärrvärmelag för att stärka din ställning som kund och öka förtroendet för fjärrvärmen. Lagen ställer höga krav på oss som fjärrvärmeleverantörer och innebär bland annat att vi ska skapa en större öppenhet kring priser.

Läs hela fjärrvärmelagen.  

Nya rör
Nya fjärrvärmerör läggs ner i marken.