Så fungerar fjärrvärme

I dagens samhälle ställs höga krav på komfort vilket kräver mycket energi. Ingen vill vakna upp till en kall dusch eller komma till ett nerkylt kontor. Samtidigt måste vår totala energianvändning minska så att vi inte använder mer naturresurser än vad som är hållbart. En ekvation som inte går ihop, eller? 

Vår lösning heter fjärrvärme. Fjärrvärme är ett enkelt och ekonomiskt sätt att värma sin bostad och fastighet på. Värmen levereras från ett centralt fjärrvärmeverk vilket innebär att varje hus inte behöver ha sin egen uppvärmning. Genom att använda en central anläggning som producerar värme får man en hög energiutvinning med låg miljöpåverkan. Fjärrvärmen sköter sig nästan helt själv och finns alltid där. Allt du behöver göra är att vrida på kranen eller elementet så får du precis den värme du vill ha.

I marken under våra fötter ligger ett nät av rör med hett vatten. Vattnet värms upp i ett värmeverk till cirka 90 grader och transporteras sedan med ett högt tryck fram till de fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet. När vattnet kommer till fastigheten passerar det en undercentral utrustad med en värmeväxlare som använder det heta vattnet till att värma upp vattnet till elementen och varmvattnet som kommer ut i kranen. Det avkylda vattnet leds sedan tillbaka till värmeverket där det värms upp igen och leds tillbaka ut i systemet. Även på vägen tillbaka kan vattnet göra nytta, exempelvis genom att värma trottoarer och fotbollsplaner så att de blir isfria. Om fjärrvärmenätet är välbyggt och underhålls är det mycket driftsäkert och kan användas i uppemot 100 år. 

Ett fjärrvärmeverk kan drivas med lokala biobränslen, spillvärme och brännbart avfall – resurser som annars går förlorade. Hässleholm Miljö har två fjärrvärmeverk, ett i Hässleholm och ett i Tyringe. I Hässleholm produceras värme med hjälp av flis och brännbart avfall. I Tyringe kommer merparten av värmen från flis. Olja används endast vid uppstart av pannorna och som reservbränsle under vintern när värmeförbrukningen är väldigt hög. På Hässleholm Miljö använder vi mindre än 1 % olja i vår fjärrvärmeproduktion.

Din gamla disktrasa blir fjärrvärme

I Sverige är vi duktiga på att hantera vårt avfall rätt. Den stora utmaningen ligger i att vi svenskar producerar alldeles för mycket avfall, cirka ett halvt ton per person och år. På Hässleholm Miljö arbetar vi ständigt för att minska mängden avfall som uppkommer, bland annat genom återanvändning och återvinning. Av det material som inte går att återanvända eller återvinna gör vi fjärrvärme.

Avfallsförbränning är ett effektivt och miljömässigt säkert sätt att utvinna energi ur avfallet på. Genom att förbränna avfall minskar vi koldioxidutsläppen och användningen av primärenergi. Luften blir renare och vi tar tillvara på resurser som annars hade gått förlorade. Tre ton avfall ger lika mycket energi som ett ton olja.

Alternativet till att elda upp är att deponera. Avfallsdeponier leder till läckage av miljögifter och när biologiskt avfall läggs på deponier bildas växthusgasen metan vilken är mycket skadlig. I Sverige är det numera förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall. Genom att förbränna avfallet och rena utsläppet till luft och vatten ser vi till att gifterna försvinner ur kretsloppet. Utsläppen från avfallsförbränningen har minskat till vatten och luft med 90-99%. Detta tack vare en sträng lagstiftning, bättre teknik och större kunskap.

Läs mer om vår fjärrvärme här.
Fjärrvärmebänk
Bänk som värms med fjärrvärme på Första Avenyen i Hässleholm