Fjärrvärmeanslutning

Helhetslösning


Väljer du att ansluta dig till fjärrvärme med helhetslösningen kan du känna dig trygg med att vi löser det praktiska åt dig och att du har möjlighet att använda din tid till annat än att kontakta olika leverantörer för installation.


Pris

Grundpaket helhetslösning 69 000 kr

Ungefärlig summa efter eventuellt ROT-avdrag: 64 000 kr. I grundpaketet ingår grävning upp till 10 meter på egen tomt. Vid längre ledningsdragning tillkommer en kostnad på 1 500 kr/m. Vid grävning på egen tomt finns möjlighet till ROT-avdrag.


I helhetslösningens grundpaket ingår:

  • Fjärrvärmeanslutning
  • Fjärrvärmecentral/värmeväxlare
  •  Installation av fjärrvärmecentral till befintligt värme- och tappvarmvattensystem
  • Nödvändig rör- och eldragning i apparatrum
  • Städning efter utfört arbete

Tilläggstjänster till grundpaketet

Rekommenderade tillägg vid konvertering från olja, pellets eller ved

Radiator 3250 kr/st
Skorstenshuv 5500 kr
Tallriksventil 375 kr

Priserna innefattar material och arbetskostnad.


Demontering och bortförsel av:

Panna 2500 kr
Oljetank 5250 kr
Påfyllnadsrör 750 kr
Varmvattenberedare/ackumulatortank <400 l 1875 kr
Varmvattenberedare/ackumulatortank>400 l 3500 kr
Värmepump inklusive miljöavgift 4375 kr

Vid konvertering från värmepump med återvinning

Installation av fläkt som ersätter luftåtervinning 5000 kr

I priset ingår fläkt samt komplett installation med ventilationsarbete och elinkoppling.


Tillägg vid genomgång av annat rum än apparatrum

Rördragning utanför pannrum (dubbelrör, antal m) 680 kr/m
Håltagning i betong, diameter <100mm 1125 kr/st
Håltagning i betong, diameter 101-200 mm 1375 kr/st
Håltagning i andra material, diameter <100 mm 250 kr/st
Håltagning i andra material, diameter 101-200 mm 375 kr/st

Övrigt

Asbestsanering (normalstort pannrum) 5625 kr
Proppning av ledning till bergvärmepump 940 kr

Alla priser är angivna inklusive moms.


Villkor

Vi lämnar 2 års garanti på material och 5 års garanti på installationsarbete.

Mer information

Har du frågor gällande priser eller vill veta mer om hur anslutningen går till? Kontakta oss för mer information.


Rot-avdrag

Som privatperson kan du få skattereduktion på arbetskostnaden för att gräva ner fjärrvärmeledningar till bostaden. Fjärrvärmen ska vara avsedd för bostaden och arbetet ska utföras på tomten till bostaden. Storleken på ROT-avdraget bedöms individuellt för varje anslutning. Det går även att få ROT-avdrag för installationen av värme-
växlare. Läs mer om Skatteverkets regler för ROT-avdrag.