2017 års vinnare

Miljöstipendium

2017 års Miljöstipendium tilldelades stiftelsen Malmö Sommargårdar som bedriver kolloverksamhet i bland annat Hässleholms kommun med tydligt fokus på miljö och hållbarhet. 


Malmö Sommargårdar

Stiftelsen Malmö Sommargårdar bedriver kolloverksamhet och hyr ut anläggningar i Barnens by, Essestorp och Ottarpskollonin i Hässleholms kommun samt Lövestan i Osby kommun. De arbetar aktivt med miljöfrågor i sin verksamhet och de 170 ledarna strävar efter att lära barnen om källsortering, minska matsvinnet, använda cykel istället för bil och mycket annat. Varje sommar besöker ca 1500 barn kolloverksamheten.


Motivering

Motiveringen löd: 

”Förbrukning av resurser och energi är frågor som är viktiga att skapa förståelse kring redan i tidig ålder. Stiftelsen Malmö Sommargårdars kolloverksamhet engagerar barn och ungdomar för friluftsliv och naturens kretslopp. Med detta stipendium hoppas Hässleholm Miljö AB att stiftelsens goda miljöarbete kan fortsätta utvecklas och glädja många barn och ungdomar framöver.”


Investering i belysning och källsortering

Stipendiesumman kommer att användas till att installera LED-lampor samt relä i samtliga badrum i de 16 stugorna. På så vis tänds ljuset automatiskt när barnen går på toaletten nattetid. Det finns också behov av ytterligare kärl för källsortering i stugorna, vilket kommer att köpas in.