Miljöstipendium

Bli en miljöhjälte

Känner du någon som borde belönas för ett bra miljöarbete? Är det en god vän, en kollega eller rent av du själv? Då har du möjlighet att själv söka alternativt nominera någon annan som kandidat till årets Miljöstipendium.  

Varje år delar Hässleholm Miljö AB ut ett stipendium för att uppmuntra och främja insatser som bidrar till hållbar utveckling. Stipendiesumman är 20.000 kronor och kommer att delas ut till en mottagare alternativt fördelas på flera. 

Miljöstipendiet riktar sig till enskilda personer såväl som grupper, föreningar och organisationer. Sökande ska vara födda, ha sin hemvist i Hässleholms kommun eller på annat sätt ha tydlig anknytning till kommunen. 

Det kan till exempel handla om ekonomiskt stöd för att kunna genomföra forskningsprojekt, studieresor, fortbildning eller annat arbete, gärna med anknytning till bolagets verksamhetsområden: Renhållning och fjärrvärme.  

Ansökan ska göras skriftligen och innehålla

  • Personligt brev
  • Beskrivning av ändamålet för ansökan
  • Om möjligt referenser, betyg eller annat som styrker den sökandes ansökan

Skicka din ansökan senast 30 september per post eller via e-post till:

Hässleholm Miljö AB

Box 104

281 22 Hässleholm

hassleholmmiljo@remove-this.hassleholm.se

Välkommen med din ansökan!