Hässleholm Miljö

Klimatbokslut

Sedan 2015 har Hässleholm Miljö tagit fram ett Klimatbokslut för att se vad verksamheten har för påverkan på omvärlden hur vi följer våra miljömål.

Klimatbokslut

Alla företag som producerar varor och tjänster bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser. Detta eftersom oavsett typ av produkt eller tjänst så behövs bland annat energi, råvaror och transporter. Detta gäller självklart även för oss på Hässleholm Miljö. Trots detta så redovisar Hässleholm Miljö en negativ klimatpåverkan i Klimatboksluten.


Negativ klimatpåverkan

Totalt bidrog Hässleholm Miljö till att minska utsläppen med drygt 52 700 ton koldioxidekvivalenter under 2016. 

Att utsläppen minskar beror på att beräkningarna tar hänsyn till hur vår verksamhet påverkar samhället i stort. Värme, återvinning och avfallsbehandling är något som efterfrågas i samhället, oavsett om Hässleholm Miljö finns eller inte. Att utsläppen totalt minskar innebär att vi på Hässleholm Miljö producerar de efterfrågade nyttigheterna med lägre klimatpåverkan än den alternativa produktionen under 2016.

Du hittar våra Klimatbokslut till höger på sidan.