Klimatbokslut 2015

Under hösten 2015 och våren 2016 tog Hässleholm Miljö fram ett klimatbokslut. Rapporten presenterar Hässleholm Miljös totala klimatpåverkan under 2015. I rapporten presenteras även 2014 års klimatbokslut och hur klimatpåverkan har förändrats det senaste året.