Vårt Miljöarbete

Vår verksamhet bygger på ett aktivt miljöarbete och ständiga förbättringar för att kunna möta nya mål och strängare miljökrav. Vi arbetar hela tiden för att minimera vår egen miljöpåverkan. Genom att investera i ny teknik och kunskap skapar vi effektivare metoder för att hantera avfall och rena våra utsläpp på bästa möjliga sätt. Vår verksamhet är uppbyggd på att skydda miljön genom att ta hand om avfall på ett miljösäkert sätt och erbjuda miljövänlig fjärrvärme med produktion från förnyelsebara energikällor. 

Kontakta oss gärna för mer information eller frågor angående det miljöarbete vi gör på Hässleholm Miljö AB.