Vår verksamhet

Renhållning och Fjärrvärme

Hässleholm Miljö

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter samt producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Bolaget har en omsättning på ca 270 miljoner kronor per år och vi är runt 70 anställda. 

Tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun och med stor hjälp av våra entreprenörer gör vi dagligen en insats för miljön. Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm Miljö med och bidrar till en bättre livsmiljö.


Renhållning

Hässleholm Miljö ansvarar för den kommunala avfallsplaneringen och insamlingen av hushållsavfall i Hässleholms kommun. Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) som är vår centrala anläggning i Vankiva ska vara ett förstahandsval för kunder när det gäller en miljöriktig hantering och mottagning av olika typer av avfall.  På HKC tar vi emot avfall från ett större område och har avtal med olika samarbetspartners.


Fjärrvärme

Hässleholm Miljö ansvarar för den kommunala avfallsplaneringen och insamlingen av hushållsavfall i Hässleholms kommun. Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) som är vår centrala anläggning i Vankiva ska vara ett förstahandsval för kunder när det gäller en miljöriktig hantering och mottagning av olika typer av avfall.  På HKC tar vi emot avfall från ett större område och har avtal med olika samarbetspartners.