Organisation

Sven Carlsson är sedan 1 oktober 2016 tillförordnad VD för Hässleholm Miljö AB. Ledningsgruppen utgörs tillsammans med VD av Ola Nilsson (affärsområdeschef Support) och Lotta Wilnerzon Thörn (ekonomi- och IT-chef), Matilda Ekström (HR-chef) och Maria Kalén (kommunikatör, vikarierande för Emma Krantz).

Organisationsplan