Uppstart!

Nu har uppstartsarbetet med resursoptimeringsplanen varit igång i cirka ett halvår. Elva delprojekt är skapade direkt ur planen och projektledare är tillsatta. Under våra möten har vi diskuterat hur projekten ska läggas upp, när i tidsplanen de olika projekten ska verkställas och vilka som ska ingå i projektgrupperna.

Nästa steg i processen är ha ett möte för varje projekt där projektledaren bjuder in deltagarna i respektive projektgrupp. Där får de jobba sig samman för att hitta en plan som fungerar efter just det projektets förutsättningar.

I mitten av november presenteras planerna för referensgruppen och efter ett förhoppningsvis grönt ljus från dem är det dags för projekten att börja jobba efter sin handlingsplan. Vissa projekt har faktiskt redan börjat och något är till och med så gott som färdigt så där blir det mer en redovisning av resultat. Dit hör till exempel projektet enskilda avloppsanläggningar. Se vad fin vår nya anläggning här i Vankiva blev: 

No categories available.