Vinslöv återvinningscentral

Under hösten 2016 infördes ett bomsystem på Återvinningscentralen i Vinslöv. Det betyder att du som besökare får dra ditt körkort eller ett passerkort i en terminal för att komma in. På så vis ökar vi säkerheten på området och kan samla in statistik över antalet besökare för att kunna planera öppettider och bemanning på bästa sätt.

Passersystem med bommar

Under våren har vi utvecklat och förbättrat återvinningscentralen i Vinslöv för att underlätta besöket för dig som kund. Vi har gjort ytorna större, separerat in-och utfart, satt upp staket, asfalterat och satt upp nya skyltar. Som ett led i utvecklingen inför vi ett bomsystem. Det betyder att du som besökare får dra ditt körkort eller passerkort i en terminal för att komma in.  När du kommer fram till bommen drar du kortet och bommen öppnas.

Fria besök för dig som privatkund

Återvinningscentralen är fri att besöka för dig som betalar hushållstaxa i kommunen medan övriga avfallslämnare såsom företag, lantbruk och andra verksamheter betalar för servicen på återvinningscentralerna eftersom den inte ingår i deras företagsabonnemang.  

Passerkort

Vissa av våra kunder kommer att behöva ansöka om passerkort för att besöka återvinningscentralen i Vinslöv. Det gör du genom att fylla i avsedd blankett här bredvid, eller på återvinningscentralen i Vinslöv och skicka den till:  

Hässleholm Miljö AB

Box 104

281 22 HÄSSLEHOLM

eller via e-post till: hassleholmmiljo@remove-this.hassleholm.se

Eventuell kostnad för passerkortet faktureras och kortet skickas till dig via post.

Vem behöver ansöka om passerkort?    

  • Du som bor i Hässleholms kommun och saknar giltigt svenskt körkort
  • Du som har fritidshus med renhållningsabonnemang i kommunen
  • Du som bor i Östra Göinge kommun, Osby Kommun och Kristianstads kommun
  • Boende i övriga kommuner
  • Du som driver en verksamhet  

Vid förlust av passerkort meddela Hässleholm Miljö så att vi kan spärra kortet. Varje kort har ett specifikt kortnummer och registreras vid varje besök.  

Välkommen till oss för att återvinna!