Återvinningscentralerna

För dig som privatperson

I Hässleholms kommun finns sex stycken bemannade återvinningscentraler (ÅVCer) som tar emot källsorterat avfall. Vankiva återvinningscentral är störst och finns på vår centrala avfallsanläggning, Hässleholms Kretsloppscenter, i Vankiva. Övriga återvinningscentraler i kommunen finns i Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vinslöv.


Speciella regler för vissa typer av avfall

Asbest/eternit

Asbest är farligt avfall och tas endast emot på ÅVC i Vankiva. Det är gratis för privatpersoner med renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun att lämna upp till ett personbilssläp. Asbesten lossas själv på hänvisad plats och måste förpackas vid transport för att inte de fina fibrerna ska spridas i luften och skada lungorna. Har du större mängder eller saknar abonnemang kan asbest endast lämnas på Hässleholms Kretsloppscenter på vardagar mellan 7-16 då vårt vågkontor är öppet. Det tillkommer då en avgift.


Gips

Gips återvinns till nya gipsskivor och ska vara rent från isolering, stålskenor, trä, plast och folie. Däremot får det finnas tapet, glasväv, målarfärg, skruv och spik på plattorna då detta kan tas bort i återvinningsprocessen. Större mängder gips lämnas på ÅVC i Vankiva. Övriga återvinningscentraler kan max ta emot 0,5 m³. Gips är gratis att lämna för privatpersoner med renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun. 


Olja

Du kan lämna 10 liter olja kostnadsfritt på våra återvinningscentraler. Större mängder olja tas endast emot på ÅVC i Vankiva mot en avgift. 


Rena massor

Större mängder rena massor (exempelvis sten, betong och kakel) lämnas på ÅVC i Vankiva. Övriga återvinningscentraler kan max ta emot 0,5 m³.  


Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä (till exempel från utemöbler, staket och altaner) klassas som farligt avfall och måste lämnas till specialförbränning så att skadliga ämnen kan renas på ett miljömässigt sätt. 

Du som privatperson med renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun kan lämna upp till ett personbilssläp på ÅVC i Vankiva. Övriga återvinningscentraler kan max ta emot 0,5 m³ (max 2 m långa brädor). Det tillkommer en avgift om du har större mängder eller om du saknar ett abonnemang. 

 

 

Max 3 m³

Det är gratis för dig som privatperson med renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun att lämna sorterat avfall på återvinnings-
centralerna. Upp till 3 m³ (1 person-
bilssläp) per dag ingår i grundtaxan för alla hushåll. Har du större mängder avfall tas detta endast emot på återvinningscentralen i Vankiva mot en avgift. Tänk på att det ingår i ditt abonnemang att få hämtat grovavfall hemma! Läs mer om hur hämtning av grovavfall fungerar.Säkerhet på ÅVC

Vi är väldigt måna om säkerheten på våra anläggningar. Det är därför viktigt att du som besökare följer de regler som gäller på området. Kör enligt skyltar och vägmarkeringar. Tänk på att det kan finnas löst material och ojämnheter så anpassa ditt körsätt och hastighet efter rådande förhållanden.


Vad kan du lämna?

Vilka typer av avfall vi tar emot på våra återvinningscentraler ser du i menyn till vänster under ÅVC Vankiva och ÅVC Övriga.