Återvinningscentralerna i Hässleholms kommun

I Hässleholms kommun finns sex stycken bemannade återvinningscentraler (ÅVCer) som tar emot källsorterat avfall. Vankiva återvinningscentral är störst och finns på vår centrala avfallsanläggning, Hässleholms Kretsloppscenter, i Vankiva. Övriga återvinningscentraler i kommunen finns i Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vinslöv.

Det är gratis för privatpersoner med renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun att lämna sorterat avfall på återvinningscentralerna. Upp till 3 m³ (1 personbilssläp) per dag ingår i grundtaxan för alla hushåll. Har du större mängder avfall tas detta endast emot på återvinningscentralen i Vankiva mot en avgift. Tänk på att det ingår i ditt abonnemang att få hämtat grovavfall hemma! Läs mer om hur hämtning av grovavfall fungerar.

Speciella regler för vissa typer av avfall

Asbest/eternit
Asbest är farligt avfall och tas endast emot på ÅVC i Vankiva. Det är gratis för privatpersoner med renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun att lämna upp till ett personbilssläp. Asbesten lossas själv på hänvisad plats och måste förpackas vid transport för att inte de fina fibrerna ska spridas i luften och skada lungorna. Har du större mängder asbest eller saknar abonnemang kan asbest endast kan lämnas på vardagar mellan 7-16 då vårt vågkontor är öppet. Det tillkommer då även en avgift. Mer information hittar du här

Gips
Gips återvinns till nya gipsskivor och ska vara rent från isolering, stålskenor, trä, plast och folie. Däremot får det finnas tapet, glasväv, målarfärg, skruv och spik på plattorna då detta kan tas bort i återvinningsprocessen. Större mängder gips lämnas på ÅVC i Vankiva. Övriga återvinningscentraler kan max ta emot 0,5 m³. Gips är gratis att lämna för privatpersoner med renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun. 

Olja
Du kan lämna max 10 liter olja kostnadsfritt på våra återvinningscentraler. Större mängder olja tas endast emot på ÅVC i Vankiva mot en avgift. 

Rena massor
Större mängder rena massor (exempelvis sten, betong och kakel) lämnas på ÅVC i Vankiva. Övriga ÅVCer kan max ta emot 0,5 m3.  

Tryckimpregnerat trä
Tryckimpregnerat trä (till exempel från utemöbler, staket och altaner) klassas som farligt avfall och måste lämnas till specialförbränning så att skadliga ämnen kan renas på ett miljömässigt sätt. Tryckimpregnerat trä tas endast emot på ÅVC i Vankiva och lossas själv på hänvisad plats. Det är gratis för privatpersoner med renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun att lämna upp till ett personbilssläp. Vid större mängder eller om du saknar abonnemang tillkommer en avgift. 

Säkerhet på området

Då säkerheten alltid är nummer ett för oss behöver du som besökare följa de regler som gäller på området. Kör enligt skyltar och vägmarkeringar. Du ansvara själv för det fordon som du framför. Löst material och ojämnheter kan förekomma och som trafikant är du alltid skyldig att anpassa körsätt och hastighet efter rådande förhållanden. Barn får inte lämnas utan uppsikt på området. Målsmän ansvarar för sina barn.

Alla återvunna aluminiumburkar blir till nya, helt utan tillsatt material!