Årsstatistik

En tillbakablick på året som varit och en summering av statistiken. Statistiken matas in i statistikverktyget som vår branschorganisation Avfall Sverige tillhandahåller och där vi jämförs med övriga kommuner i Sverige.

Material till återanvändning
Uppskattad mängd material från hushåll som ska samlats in av er. Gäller återbruksmaterial ifrån "hemmets fyra väggar" såsom möbler, husgeråd, redskap, leksaker, böcker m.m. Dock ej textil eller byggmaterial
Textil till återanvändning
Uppskattad mängd textil från hushåll som samlats in av er och går till återbruk.