Återbruk

Ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle är återanvändning. Vi tycker att det är jättebra att ni vill anordna någon form av återbruk och vill givetvis främja detta.

Hur går det till?

För att lämna avfallet hos oss utan kostnad måste man ansöka om att bli en Återbrukare, detta gör du genom att fylla i ansökningsformuläret. Vi behandlar sedan ansökan och tar kontakt med er för att skriva ett avtal. Tillståndet för Återbrukare ges med 4 år i taget och kan brytas omedelbart vid missbruk av denna möjlighet, t.ex. dålig/obefintlig sortering eller om avfall lämnas som uppkommer från verksamhetens övriga delar. Ni kommer att få en skylt/banderoll med Hässleholm Miljö som ska vara synlig samt ett intyg som ska visas upp när avfallet lämnas. På våra sex återvinningscentraler kan vi ta emot samma mängd avfall som när en privatperson lämnar avfall, d.v.s. max 3m³/dag med bil och släp. Detta är för att inte fylla containrarna och skapa störningar för privatpersoner. På Hässleholms Kretsloppscenter har vi möjlighet att via vågkontoret ta emot större mängder färdigsorterat material.

Vad krävs för att bli Återbrukare?

  • Godset som samlas in kommer i huvudsak från Hässleholms kommun
  • Återbruket och Loppmarknadsverksamheten sker regelbundet varje år
  • Skylt/banderoll med Hässleholm Miljö finns synlig
  • Årsstatistik på hur mycket som går till återanvändning ska skickas till Hässleholm Miljö

Sorteringsguide för Loppmarknad

Här kan du hitta sorteringsinformation inför en loppmarknad